Meterstand

De meterstand is de stand die op de meters in huis wordt aangegeven. Eens per jaar wordt er gekeken naar de meterstand, het kan zijn dat iemand van een energiebedrijf de meters af komt lezen, het kan ook zijn dat de afnemer ze zelf door moet geven. Het kan ook digitaal. Er komt dan iemand van een energiemaatschappij aan de deuren, houdt een kastje bij de meterstand en het wordt meteen doorgevoerd. De meterstanden geven aan hoeveel energie er verbruikt is en hierdoor kan de rekening worden opgemaakt voor het einde van het jaar, ook wel de eindafrekening genoemd.

Meer energie informatie

Bekijk alle energie informatie »