Veelgestelde vragen over energie

Wisselen van leverancier

Als ik wil wisselen van leverancier, moet ik dan betalen?
Als je gaat wisselen worden hier geen kosten voor in rekening gebracht. De energieleveranciers regelen de afhandeling onderling.

Moet ik van leverancier wisselen?
Nee dat is zeker geen verplichting, dit mag men zelf beslissen.

Als ik wil wisselen, hoelang duurt het dan?
Binnen vijf werkdagen moet het wisselen geregeld zijn. Als je vanaf een andere datum over wilt stappen kan dat ook maar dan moet dat op tijd worden aangegeven.

Is het verplicht de oudere leverancier in te lichten?
Nee, dit zal de nieuwe leverancier doen. Je hoeft dit dus niet zelf te doen.

Ik ben niet tevreden met de nieuwe service, kan ik terug naar de oudere leverancier gaan?
Het kan altijd, maar je moet dan de contractduur in de gaten houden anders kan het veel gaan kosten.

Ik heb een geschil met mijn oude leverancier, kan ik dan overstappen naar een nieuwe aanbieder?
Ja, maar dit ligt aan het contract. Kijk goed wat daar in staat beschreven en maak dan de keuze.

Ik ben afgesloten, kan ik dan wisselen van leverancier?
Nee, je moet eerst aangesloten zijn en dan kun je pas gaan wisselen van aanbieder.

Kan ik vaak wisselen van leverancier?
Ja dat kan maar je moet het contract in de gaten houden. De opzegtermijn is van groot belang.

Mag ik zelf kiezen bij wie ik elektriciteit of gas afneem?
Ja, je kunt dan kiezen of dat je een aanbieder neemt of dat je voor ieder product een andere aanbieder kiest.

Ik heb stadsverwarming, kan ik nu iets anders kiezen?
Je kunt niet kiezen bij wie je warmte afneemt. Vaak is er maar een product en een leverancier waar men dan gebruik van maakt.

De energie leverancier heeft mij klant gemaakt maar ik heb geen toestemming gegeven, wat nu?
Je kunt een aangetekende brief sturen en aangeven hoe de stand van zaken is en dat je geen toestemming hebt gegeven. Je moet in deze brief ook eisen dat men het ongedaan maakt. Bel ook de eigen energieleverancier op, om te zeggen wat er gaande is zodat de energie niet stop wordt gezet.

Geen mondeling akkoord gegeven wat nu?
Als men vraagt om een mondeling akkoord bij de overstap en je hebt dit niet gegeven dan kunnen ze je ook niet zomaar als nieuwe klant gaan zien. Je kunt hier zelf stappen tegen ondernemen.

Ik ben ingegaan op een telefonisch aanbod maar heb er spijt van, wat nu?
Het kan zijn dat je een toezegging gedaan hebt, dan kun je hier binnen zeven werkdagen vanaf.

Ik heb een aankoop aan de deur afgesloten (colportage) kan ik daar vanaf?
Er wordt gebruik gemaakt van de Colportagewet. Boven de 34 euro moet er een koopakte worden opgesteld. Deze moet dan worden getekend door beide partijen. Er moet ook opstaan dat de koper de mogelijkheid heeft de overeenkomst ongedaan te maken. Vaak moet dit middels een aangetekende brief.

Veranderingen na het wisselen

Word ik normaal aan- en afgesloten bij een leverancierwisseling?
Nee, dit wordt alleen op administratief gebied afgehandeld.

Waarom moet ik de meterstand opnemen als ik naar een nieuwe leverancier ga?
Je weet de meterstanden dan als er een eindafrekening komt en kunt deze controleren.

Wat moet er met mijn aansluit en of leidingen gedaan worden?
Niets, de nieuwe leverancier regelt het allemaal voor je.

Wat moet er nog met mijn meter gebeuren?
Ook aan de meter hoeft niets gedaan te worden. Deze meter wordt namelijk weer gebruikt door de nieuwe leverancier.

Als ik ga verhuizen, wat moet ik dan doen? Ik ben namelijk net van leverancier veranderd.
Het is belangrijk dat je de leverancier laat weten wanneer je gaat verhuizen. Je neemt met de nieuwe bewoners de huidige meterstand op en noteert deze. Na de verhuizing wordt deze meterstand doorgegeven. Daarna is het mogelijk dat deze leverancier met je als het ware mee gaat verhuizen want je kunt bij hem of haar blijven met dezelfde tarieven.

Een nieuwe leverancier, krijg ik een voorschotnota?
De nieuwe klantgegevens worden via de netbeheerder doorgegeven aan de nieuwe leverancier. Hierdoor kan het voorschot bepaald worden. Je krijgt dus vanzelf een nota thuisgestuurd met de gegevens die bekend zijn.

Ik heb geen voorschotnota gehad wat nu?
Je kunt de leverancier hierop aanspreken en deze kan dan een voorschotnota naar je toesturen. In de tijd dat je nog geen nota hebt gehad is het wel van belang dat je een bedrag reserveert zodat het niet straks ineens erg veel geld gaat worden dat je van de rekening af moet halen.

Wat wordt er met de eindafrekening gedaan en met een bedrag dat ik teveel of te weinig heb betaald?
Dit wordt verrekend als het oude contract wordt afgerekend. Hiervoor wordt een eindafrekening gestuurd.

Neemt de nieuwe leverancier de nieuwe meterstanden op?
Nee, dit wordt gedaan door een meetbedrijf. Vaak gaat het onder de naam netbeheer.

De meterstanden die op de rekening staan komen niet overeen wat nu?
Niet meteen naar de rechter stappen, maar eerst het volgende nagaan:

  • Wie heeft de meterstanden doorgegeven en hoe is dat gedaan?
  • Zijn er nieuwe apparaten in huis gekomen die meer energie verbruiken?
  • Zijn er meer personen in een gezin gekomen?
  • Staat er op de rekening meeliftposten?
  • Is er een vergelijking gemaakt met een ander gezin met eenzelfde gezinssamenstelling?
  • Worden altijd alle apparaten helemaal uit gezet?
  • Is er een aanvraag geweest bij het energiebedrijf voor een onderzoek?

Transport en levering

Waarom is er een verschil tussen transport en levering?
Dit verschil is er omdat er dan concurrentie mogelijk is tussen de leveranciers. De bestaande netwerken kunnen door alle leveranciers worden gebruikt. Voor gebruikers heeft dit als voordeel dat zij kunnen berekenen bij wie ze goedkoper uit zijn. Iedereen mag zelf kiezen bij wie hij of zij energie af gaat nemen.

Wat is een netbeheerder en wat is een leverancier?
De netbeheerder voert het beheer van één net uit of van meerdere netten. Deze persoon is op grond van de wet aangewezen om deze werkzaamheden uit te voeren. Hij is verantwoordelijk voor de aanleg van deze netten, maar ook voor het transport van gas en elektriciteit. Een leverancier is een organisatie die de energie bij je thuis komt brengen. Het wordt als het ware huis aan huis geleverd. De energie wordt door de leverancier aangeboden en hier kun je dan gebruik van maken.

Leveringsgarantie

De leverancier gaat failliet, wat dan?
Als de leverancier failliet is gegaan dan wordt er een beroep gedaan op de tijdelijke noodleverancier. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je kunt wel zelf de keuze maken of dat je hier klant blijft of dat je een andere leverancier gaat kiezen. Je wordt van alle mogelijkheden op de hoogte gehouden en kunt zelf de keuze maken die jij passend vindt.

Wie controleert of dat de energieleveranciers zich aan de afspraken houden?
Dit wordt gedaan door Dienst Toezicht Energie (DTe). Meer informatie over de werkzaamheden die zij uitvoeren is te vinden op www.dte.nl. De DTe kan sancties opleggen wanneer bedrijven zich niet aan de afspraken houden.

Groot- en klein verbruik

Wat is een groot- en wat is een kleinverbruiker?
Klanten van een leverancier worden opgedeeld. Zo zijn er de groot- en de kleinverbruikers. Grootverbruikers zijn de fabrieken, maar de kleinverbruikers kunnen weer worden opgedeeld in particuliere en zakelijke klanten.

Hoe is de rechtsbescherming van de kleinverbruikers in Nederland geregeld?
Er is een vergunning nodig in Nederland. Voor particuliere klanten is de consumentenrechtsbescherming aanwezig. Deze staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Zijn de regels voor de consumentenbescherming wel eens veranderd?
De regels hebben een standaard basis, maar kunnen wel worden aangescherpt of worden gewijzigd.

Meer energie informatie

Bekijk alle energie informatie »